GDPR alebo ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa spolu s rozvojom elektronizácie stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Spoločnosť Ozeta Neo, a.s., Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany, spracúva osobné údaje v nevyhnutnej forme, minimalizuje ich v čo najvyššej možnej miere a snaží sa v čo najväčšej možnej miere chrániť Vaše osobné údaje.

Podrobnosti spracúvania osobných údajov nájdete v PDF formáte na stiahnutie nižšie (podľa účelu spracúvania jednotlivých údajov).